Địa bàn hỗ trợ

Địa bàn hỗ trợ

Dịch vụ vay vốn Thủ Đô hướng tới phục vụ khách hàng trên địa bàn toàn quốc. Việc phát triển địa bàn hoạt động sẽ theo một lộ trình cụ thể, có định hướng căn cứ theo nhu cầu khách hàng và khả năng đáp ứng về nhân sự. Trong giai đoạn đầu phát triển, chúng tôi sẽ tập trung phát triển mạnh tại thị trường Hà Nội. Tiếp đó là mở rộng dịch vụ tới các khu vực kinh tế trọng điểm trên cả nước. Trong thời gian xa hơn, chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ khách hàng tại tất cả các mọi miền trên cả nước.

Chúng tôi cũng hy vọng nhận được sự cộng tác của các đồng nghiệp ngân hàng tại khắp các mọi miền tổ quốc, đóng góp về ý kiến, bài viết, sản phẩm đặc thù địa bàn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển dịch vụ tại địa phương, cung cấp thông tin tín dụng tại địa phương, thế mạnh từng địa bàn, .. Các nội dung hợp tác bao gồm và không giới hạn đối với các lĩnh vực cho vay, hỗ trợ tín dụng, dịch vụ ngân hàng, chia sẻ khách hàng và phát triển sản phẩm.

Mọi ý kiến góp ý và hợp tác xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số Hotline các bạn nhé!

  • HÀ NỘI
    Dịch vụ Vay vốn Thủ Đô hỗ trợ cho vay toàn bộ địa bàn Hà Nội bao gồm khu vực các quận nội thành và các huyện ngoại thành