Tiền gửi như ý

Lựa chọn sản phẩm tiết kiệm "Tiền gửi Như Ý" của là lựa chọn phương thức sinh lời tối đa cho khoản tiền nhàn rỗi của khách hàng.

TIỆN ÍCH

 • Tiết kiệm an toàn và sinh lời với lãi suất hấp dẫn, cao hơn so với tiết kiệm thông thường.
 • Thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
 • Cầm cố, thế chấp hoặc bảo lãnh vay vốn tại.
 • Giao dịch tại các chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc.

TÍNH NĂNG

 • Loại tiền gửi: VND
 • Kỳ hạn: 6, 9, 12, 13, 15, 18, 24, 36 tháng.
 • Phương thức trả lãi: Cuối kỳ.
 • Mức gửi tối thiểu: 5 triệu đồng
 • Lãi suất: Cố định suốt thời gian gửi.
 • Rút trước hạn: Rút toàn bộ số tiền gửi.
 • Tự động gia hạn khi đến hạn.

HƯỚNG DẪN

 • Giấy gửi tiết kiệm theo mẫu hiện hành.
 • Giấy tờ tuỳ thân của người gửi tiền.