Hướng dẫn cách Ngân hàng tính toán thu nhập của khách hàng khi đi vay vốn ngân hàng

Tìm hiểu cách Ngân hàng tính toán nguồn thu nhập dùng để trả nợ cho khoản vay như thế nào, để có thể vận dụng vào việc vay vốn ngân hàng được thuận lợi. Các ngân hàng đều có bộ tiêu chí riêng để tính toán nguồn thu nhập của khách hàng nhưng tựu chung lại

CÁCH TÍNH TOÁN THU NHẬP VAY VỐN NGÂN HÀNG

Khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng, khách hàng ngoài việc cung cấp giấy tờ pháp lý, hồ sơ tài sản thế chấp, phương án vay vốn, mục đích vay, khách hàng còn phải cung cấp một loại giấy tờ quan trọng khác đó là chứng minh khả năng tài chính để trả nợ cho món vay dự kiến. Trong đa số các trường hợp, người đi vay vốn ngân hàng không biết được rằng nguồn thu nhập của mình được ngân hàng tính toán như thế nào, và tại sao có trường hợp mình lại không vay được tiền trong khi nguồn thu nhập của mình hàng tháng rất cao, hoàn toàn thừa khả năng trả nợ.

 

Từ thực tế đó, chúng ta có thể tìm hiểu cách Ngân hàng tính toán nguồn thu nhập dùng để trả nợ cho khoản vay như thế nào, để có thể vận dụng vào việc vay thế chấp ngân hàng được thuận lợi. Các ngân hàng đều có bộ tiêu chí riêng để tính toán nguồn thu nhập của khách hàng nhưng tựu chung lại đều cơ bản như sau.

 

Hướng dẫn cách ngân hàng tính toán thu nhập khách hàng vay vốn.

Thu nhập hàng tháng của khách hàng = [bình quân thu nhập 03 tháng gần nhất của khách hàng + bình quân thu nhập của người đồng vay vốn] bao gồm thu nhập thường xuyên và thu nhập không thường xuyên đã được quy đổi.

 

cách tính toán thu nhập khi vay vốn ngân hàng

cách tính toán thu nhập khi vay vốn ngân hàng

 

Thu nhập thường xuyên:

Đây là khoản thu nhập từ việc sử dụng sức lao động (lương, thưởng, tiền công, …); từ hưởng lợi, khai thác các nguồn tài sản có quyền sở hữu, thu nhập từ hoạt động kinh doanh (kinh doanh cá thể, doanh nghiệp); thu nhập từ góp vốn hoặc đầu tư; thu nhập từ việc nhận lãi tiền gửi được thực nhận tính trong thời gian định kỳ một tháng, hai tháng hoặc một quý.

Thu nhập thường xuyên = lương, thưởng, tiền công + tiền từ khai thác nguồn tài sản thuộc quyền sở hữu của khách hàng, hoặc tài sản mà KH có quyền được hưởng lợi từ việc khai thác + tiền lãi từ hoạt động kinh doanh, góp vốn đầu tư + lãi tiền gửi.

Thu nhập không thường xuyên:

Đây là số tiền có được từ các nguồn thu nhập không phải là thu nhập thường xuyên nêu trên và/hoặc thời gian nhận được các nguồn thu nhập này có thời gian lớn hơn một quý.

 

Khoản thu nhập không thường xuyên dùng để trả nợ được lấy theo số thấp nhất của các giá trị sau:  

  • 30% nguồn thu nhập không thường xuyên để tính toán thu nhập trả nợ vay (trung bình 03 tháng gần nhất);
  • 40% tổng nợ vay phải trả định kỳ (gốc lãi hàng tháng).
  • 70% nguồn thu nhập của người đồng vay vốn khả dụng. Đây là nguồn thu nhập còn lại của người đồng vay vốn sau khi đã trừ đi toàn bộ các nghĩa vụ tài chính của họ như nợ vay ngân hàng. Phần thu nhập dùng để trả nợ của người đồng vay vốn cũng không được vượt quá 50% tổng nghĩa vụ trả nợ của khoản vay dự kiến.

 

Các nguồn thu nhập không thường xuyên có thể từ:

  • khai thắc tài sản mà tần suất thanh toán có thể là 4 tháng, 5 tháng, hoặc tối đa 1 năm/lần.
  • cổ tức được chia hàng năm
  • nguồn thu nhập làm đại lý bảo hiểm
  • các nguồn thu nhập khác (không phải thu nhập thường xuyên).

 

Trên đây là cách tính toán thu nhập để trả nợ vay của Ngân hàng. Điều này lí giải tại sao nhiều người có mức thu nhập cao hàng tháng nhưng vẫn không đủ điều kiện vay ngân hàng, ví dụ như đại lý bảo hiểm, hay người có thu nhập từ cho thuê nhà mà nguồn thu định kỳ trên 03 tháng/lần, … Là do mức thu nhập của họ sau khi điều chỉnh giảm trừ còn lại theo thực tế thấp hơn chi phí trả nợ dự kiến hàng tháng của khoản vay. 

 

 


Bạn hãy đánh giá mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung liên quan (4)