Các thành viên hộ gia đình ký tên trên hợp đồng thế chấp như thế nào?

Ngày đăng: 03-01-2022
Tìm hiểu cách xác định các thành viên nào trong hộ gia đình sẽ ký tên trên hợp đồng thế chấp bảo lãnh khoản vay cho ngân hàng

THÀNH VIÊN HỘ GIA ĐÌNH KÝ HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHƯ THẾ NÀO?

Câu hỏi: Gia đình tôi được cấp một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại căn nhà đang ở hiện tại. Trên sổ đỏ có ghi chủ sở hữu là hộ ông Nguyễn Văn A (là bố tôi). Khi đem ký thế chấp tại ngân hàng, mặc dù gia đình tôi cung cấp quyển sổ hộ khẩu có bố tôi Nguyễn Văn A là chủ hộ nhưng ngân hàng vẫn yêu cầu gia đình tôi cung cấp văn bản xác nhận các thành viên của hộ gia đình của chính quyền địa phương. Tại sao lại như vậy?

 

Trả lời: Căn cứ các thông tin do bạn cung cấp thì có thể thấy rằng việc ngân hàng yêu cầu cung cấp văn bản xác nhận các thành viên hộ gia đình là nhằm để xác minh cụ thể những thành viên nào có quyền đồng sở hữu căn nhà dự định thế chấp này. Kết quả xác minh sẽ làm căn cứ để xác định các thành viên tham gia ký hợp đồng thế chấp với ngân hàng để bảo lãnh cho khoản vay.

 

thành viên hộ gia đình ký hợp đồng thế chấp

Thành viên hộ gia đình ký hợp đồng thế chấp như thế nào?

 

Lý giải ngân hàng yêu cầu xác minh thành viên hộ gia đình ký hợp đồng thế chấp

Trong một gia đình có nhiều thành viên, mỗi thành viên đều có quyền sử dụng chung trên bất động sản nên nhiều địa phương sổ đỏ được cấp cho một người là chủ hộ để làm đại diện. Tuy nhiên hiện nay, các sổ đỏ cấp mới đều được liệt kê cụ thể thành viên sở hữu chứ không ghi chung chung là hộ gia đình sở hữu, ví dụ như cấp cho hai vợ chồng, cấp cho bố/mẹ và con. Đây là cách liệt kê mang tính cụ thể hơn, chứ không phải là một quy định mới về cấp sổ đỏ.

 

Khác với sổ đỏ, sổ hộ khẩu là một giấy tờ quản lý hành chính về mặt cư trú, nơi ở của công dân. Sổ hộ khẩu được cấp cho các cá nhân hoặc hộ gia đình đã đăng ký thường trú tại nơi ở và có giá trị xác định nơi thường trú của một công dân. Hộ gia đình ghi nhận tại sổ hộ khẩu là các thành viên trong gia đình có chung một địa chỉ đăng ký thường trú. Các thành viên này có thể có quan hệ huyết thống hoặc không huyết thống. Đồng thời có nhiều thành viên có quan hệ huyết thống trong gia đình nhưng lại không có chung sổ hộ khẩu.

 

Trên thực tế thì hộ gia đình trong sổ hộ khẩu không có ý nghĩa để làm căn cứ xác định về mặt sở hữu tài sản, ví dụ như cùng có tên trong sổ hộ khẩu nhưng có thành viên thì có rất nhiều tài sản riêng, trong khi có thành viên lại không có tài sản nào. Nó khác hoàn toàn với hộ gia đình trong quan hệ pháp luật dân sự hay hộ gia đình sử dụng đất đã quy định trong Luật đất đai.

 

Các thành viên hộ gia đình trong Luật đất đai được ghi nhận trên sổ đỏ là các thành viên có quan hệ hôn nhân, huyết thống, nuôi dưỡng và có chung quyền sử dụng đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Như vậy các thành viên này có thể có cùng hoặc khác sổ hộ khẩu (nơi thường trú) với nhau thời điểm hiện tại do việc di cư, học tập, làm việc, kết hôn, .. tuy nhiên vẫn có quyền lợi chung đối với bất động sản.

 

Như vậy nếu chỉ cung cấp quyển sổ hộ khẩu của hộ gia đình thì chắc chắn chưa thể chứng minh được đầy đủ các thành viên đồng sở hữu tài sản, vì có thể có thành viên đã chuyển khẩu, tách khẩu khi không còn thường trú tại địa bàn nữa. Khi đó, để vay thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng thì người vay cần cung cấp giấy xác nhận thành viên hộ gia đình do chính quyền địa phương (công an, ủy ban nhân dân) cấp phường/xã xác nhận các thành viên thuộc hộ gia đình tại thời điểm cấp được cấp sổ đỏ (ngày cấp sổ đỏ). Đây là các thành viên có quyền lợi đối với tài sản thế chấp tại thời điểm cấp sổ đỏ chứ không phải là các thành viên có tên trên sổ hộ khẩu vào thời điểm đó như nhiều người vẫn lầm tưởng. Giấy tờ này sẽ làm căn cứ xác định các thành viên tham gia ký hợp đồng thế chấp với ngân hàng để bảo lãnh khoản vay.

 

Ngoài ra, các thành viên mới có tên trong sổ hộ khẩu nhưng không là thành viên hộ gia đình thời điểm cấp sổ đỏ, và vợ/chồng hiện tại của thành viên hộ gia đình thời điểm cấp sổ đỏ có thể được ngân hàng yêu cầu ký thêm văn bản cam kết bất động sản là tài sản riêng của các thành viên hộ gia đình.

 

Từ các nội dung nêu trên có thể thấy rằng ngân hàng yêu cầu cung cấp bổ sung xác nhận thành viên gia đình tại thời điểm cấp sổ đỏ là có lí do và hoàn toàn hợp lý. Đây là căn cứ để làm thủ tục ký hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp và các văn bản liên quan cho một khoản vay vốn tại ngân hàng.

 

 

 


Bạn hãy đánh giá mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung liên quan (2)