Bao thanh toán xuất khẩu

BAO THANH TOÁN CHO DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU

Sản phẩm bao thanh toán đáp ứng nhanh chóng nhu cầu vay vốn ngân hàng bổ sung vốn lưu động của doanh nghiệp phục vụ hoạt động xuất khẩu.

 

Bao thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu

 

Tiện ích sản phẩm bao thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu

 • Thủ tục đơn giản hỗ trợ khách hàng, giải quyết nhanh chóng  .
 • Được ngân hàng hỗ trợ thẩm định cùng uy tín của nhà nhập khẩu.
 • Chia sẻ rủi ro, được đảm bảo rủi ro thanh toán.
 • Tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động, nhân sự thực hiện để quản lý các khoản phải thu.

 

Đặc tính sản phẩm bao thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu

Là hình thức ngân hàng mua lại các khoản phải thu trả chậm của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa dịch vụ cho doanh nghiệp nhập khẩu tại thị trường nước ngoài.  

 • Mục đích: Đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn lưu động cho doanh nghiệp xuất khẩu trong nước.
 • Mức ứng trước:  không vượt quá 80% giá trị còn lại của Khoản phải thu.
 • Loại tiền thanh toán: VNĐ, USD
 • Thời hạn bao thanh toán: Bằng thời hạn còn lại của Khoản phải thu cộng thêm tối đa 30 ngày.
 • Tài sản đảm bảo: là Khoản phải thu từ hợp đồng ngoại thương.
 • Loại hình bao thanh toán: Bao thanh toán có truy đòi.
 • Phương thức bao thanh toán: Bao thanh toán từng lần hoặc theo hạn mức.

 

Bao thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu

 

Điều kiện cấp bao thanh toán cho doanh nghiệp xuất khẩu

Khách hàng: Doanh nghiệp xuất khẩu tại Việt Nam đáp ứng các điều kiện như sau:

 • Doanh nghiệp có năng lực pháp luật dân sự và có trụ sở đặt tại địa điểm kinh doanh của ngân hàng.
 • Tình hình hoạt động tài chính tốt, có lợi nhuận;
 • Khách hàng là chủ thể của Hợp đồng ngoại thương với tư cách là Bên bán hàng /cung cấp hàng hóa và là người thụ hưởng các Khoản phải thu phát sinh từ Hợp đồng ngoại thương đã được ngân hàng đồng ý bao thanh toán.

Nhà nhập khẩu: 

 • Tổ chức kinh tế nước ngoài hoạt động hợp pháp tại thị trường có Sacombank nước ngoài trú đóng và đã được Sacombank nước ngoài cấp tín dụng đảm bảo 100% bằng tài sản.

Khoản phải thu:

 • Khoản phải thu được bao thanh toán cần phát sinh từ các Hợp đồng ngoại thương được ngân hàng chấp nhận.  
 • Thời hạn còn lại của Khoản phải thu tối đa 06 tháng;
 • Không thuộc trường hợp bị hạn chế theo quy định của ngân hàng

 

Hồ sơ thủ tục cấp bao thanh toán  

 • Giấy đề nghị bao thanh toán đơn hàng xuất khẩu;
 • Hợp đồng ngoại thương
 • Bộ Tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan  
 • Hóa đơn đối với lô hàng xuất khẩu theo hợp đồng;
 • Bộ chứng từ giao hàng và các chứng từ khác (tùy trường hợp).

 

Các doanh nghiệp có nhu cầu làm thủ tục cấp bao thanh toán, đề nghị liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ.