Vay thế chấp sổ đỏ

Vay thế chấp sổ đỏ là thế nào?

vay thế chấp sổ đỏ là gì

Vay thế chấp sổ đỏ là gì

 

 

Đây là hình thức cho vay có tài sản bảo đảm là bất động sản, căn hộ chung cư, nhà tập thể, .. Đây là các tài sản đã hình thành và đã được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, bao gồm:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà

Các loại giấy chứng nhận này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố hoặc cấp quận/huyện cấp. Người đứng tên trên sổ đỏ có thể là một người hoặc nhiều người, cũng có thể là hộ gia đình cùng đứng tên.

Đặc điểm của vay thế chấp sổ đỏ

Khi vay vốn ngân hàng có tài sản thế chấp là sổ đỏ, người vay vẫn được sử dụng bất động sản bình thường, thậm chí tiếp tục được cho thuê hoặc khai thác tài sản đó. Tuy nhiên, quyền sở hữu bất động sản tạm thời được chuyển giao cho ngân hàng, hiểu đơn giản là khách hàng thế chấp quyền sở hữu bất động sản cho ngân hàng để bảo đảm cho khoản vay. Như vậy khi vay tiền ngân hàng, sổ đỏ bản gốc sẽ được ngân hàng cầm giữ nhập kho theo quy định, và sẽ chỉ được hoàn trả lại sau khi người vay đã thanh toán hết các khoản nợ với ngân hàng.

Ý nghĩa đối với cuộc sống

Hình thức vay thế chấp sổ đỏ là một trong hai hình thức vay chính hiện nay dành cho khách hàng bên cạnh hình thức cho vay tín chấp, với nhiều đặc điểm được khách hàng ưu chuộng như hạn mức cho vay cao, lãi suất rất thấp, tiêu chuẩn khách hàng đỡ khắt khe hơn, .. Chắc chắn, vay thế chấp sổ đỏ sẽ tiếp tục là sản phấm cho vay chính gắn liền với đời sống dân cư trong nền kinh tế, đáp ứng mọi nhu cầu của cuộc sống.