Một số điều người dân cần biết khi vay vốn ngân hàng trong năm 2023

Ngày đăng: 26-12-2022
Tìm hiểu một số thông tin hữu ích khi tham gia vay vốn ngân hàng trong năm 2023 được chia sẻ trong bài viết dưới đây

 

Nhu cầu vay vốn ngân hàng hiện nay là nhu cầu chính đáng và cấp thiết của người dân, để thực hiện hoạt động kinh doanh hoặc phục vụ nhu cầu đời sống, chi tiêu sinh hoạt trong gia đình. Sau đây là một số điều mà người dân cần biết khi vay vốn ngân hàng.

Điều kiện vay vốn ngân hàng

Khách hàng cá nhân được vay vốn khi đáp ứng các điều kiện như sau: 

 • Từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật  
 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Có phương án sử dụng vốn vay khả thi, hiệu quả
 • Có khả năng tài chính để trả nợ cho khoản vay.

 

Một số điều người dân cần biết khi vay vốn ngân hàng trong năm 2023

Một số điều người dân cần biết khi vay vốn ngân hàng trong năm 2023

 

Các nhu cầu vốn không được cho vay

Tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn:

 • Khách hàng vay vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
 • Khách hàng thanh toán các chi phí, đáp ứng các nhu cầu tài chính của các giao dịch, hành vi mà pháp luật cấm.
 • Để mua, sử dụng các hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề mà pháp luật cấm đầu tư kinh doanh.
 • Để mua vàng miếng.
 • Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay phát sinh trong quá trình thi công xây dựng công trình, mà chi phí lãi tiền vay được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.
 • Để trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài, trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện đặc thù.

Khách hàng được vay ngân hàng bao nhiêu tiền?

Ngân hàng sẽ căn cứ vào nhu cầu vốn, uy tín, lịch sử tín dụng, khả năng tài chính, các giới hạn cấp tín dụng và khả năng nguồn vốn để thỏa thuận với khách hàng về mức cho vay. 

Khi vay ngân hàng có cần thế chấp tài sản hay không?

Khi vay vốn ngân hàng có hay không việc áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay hoặc không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay sẽ do tổ chức tín dụng và khách hàng tự thoả thuận. Thỏa thuận này cần phù hợp với quy định của pháp luật về biện pháp bảo đảm và pháp luật có liên quan.

Ngân hàng sẽ tự quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho vay không áp dụng biện pháp bảo đảm tiền vay.

Hồ sơ vay vốn ngân hàng

Khi có nhu cầu vay vốn, khách hàng cần phải gửi cho tổ chức tín dụng các tài liệu theo quy định của ngân hàng để chứng minh năng lực và đáp ứng đủ điều kiện vay vốn do tổ chức tín dụng hướng dẫn.

Cách tính lãi và lãi phạt khi khoản vay không được trả nợ đúng hạn

Khi khoản vay không được trả nợ đúng hạn thì khách hàng phải trả lãi tiền vay như sau:

 • Lãi trên nợ gốc theo lãi suất cho vay đã thỏa thuận theo hợp đồng tín dụng;
 • Trường hợp khoản nợ vay bị chuyển nợ quá hạn, thì khách hàng phải trả lãi trên dư nợ gốc bị quá hạn tương ứng với thời gian chậm trả, trong đó mức lãi suất áp dụng không được vượt quá 150% lãi suất cho vay trong hạn đã thỏa thuận theo hợp đồng tín dụng.
 • Lãi phạt chậm trả theo mức lãi suất do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận, nhưng không vượt quá 10%/năm tính trên số dư lãi chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả;

Một số loại phí khách hàng phải trả khi vay vốn ngân hàng

Thông thường khách hàng sẽ chịu một số khoản phí khi vay vốn bao gồm:

 • Phí trả nợ trước hạn.
 • Phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.
 • Phí thu xếp cho vay hợp vốn.
 • Phí cam kết rút vốn (kể từ thời điểm thỏa thuận cho vay có hiệu lực đến ngày giải ngân vốn vay lần đầu).

 


Bạn hãy đánh giá mà bạn biết về sản phẩm này
Tên bạn:


Nội dung bài viết của bạn về sản phẩm: Chú ý: Không chấp nhận định dạng HTML!

Đánh giá: Kém            Tốt

Nhập mã số xác nhận bên dưới:

Nội dung liên quan (3)